{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

ناخودآگاه

ضمیرناخودآگاه چیست؟ پاکسازی ضمیرناخودآگاه چطور انجام میشه؟

/%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

در ابتدا ذهن  ناخودآگاه را از نظر علمی بررسی میکنیم:ذهن ناخودآگاه،بزرگترین ومهم ترین بخش زندگی روانی هر انسانی است.ذهن ناخودآگاه یعنی:افکار،تجربیات سرکوب شده،باورها،خاطرات دوران کودکی و امیالی که فرد نسبت به آنها اصلا آگاهی ندارد اما در تصمیم گیری ها و رفتارهایش در زندگی ،تاثیر میگذارند ضمیرناخودآگاه در قسمت لیمبیک مغز قرار دارد.