{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

شکرگزاری

شکرگزاری روزانه جذب خواسته ها

/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7

با شکرگزاری عمیق این انرژی طبیعی بیدار می شود ، ذهن شما یک فرستنده و دریافت کننده انرژی است که در مغز شما غده ی پینه آل نام گرفته است ، این غده وظایف مهم دیگری نیز دارد و یکی از مهترین آنها دریافت و ارسال اطلاعات و انرژی است.
با قلبی که از شکرگزاری شارژ شده باشد، می توانیم دلایل سپاسگزاری را همه جا ببینیم درنتیجه انرژی شکرگزاری را ارسال کنیم و همین انرژی را دریافت کنیم.
وقتی انرژیِ سپاسگزاری خود را به جهان تقدیم کنید، این چرخه به حرکت درآمده و بدون تردید به شما باز خواهد گشت.
به عنوان انسان، می‌توانیم آگاهانه انتخاب کنیم که درون این جریان گام برداریم و زندگی‌مان را غنی‌تر و متعالی تر سازیم.