حالا برو یم سراغ تعبیر و تحلیل خواب!!


 برای تعبیر خواب شما باید دفتر و قلم داشته باشید یا در گوشیتان ذخیره کنید که من این را پیشنهاد میکنم چون برای تعبیر خواب باید هرچه از خواب را بیاد دارید بنویسید و بعد به تعبیر بپردازید(با توجه به نکاتی که در این مقاله یاد میگیرید) پس نوشتن خواب و رویا مهم ترین بخش تعبیر خواب است.


وقتی که شما در نیمه های شب خوابتان را  به یاد دارید باید همان موقع بنویسید چون اگر بخوابید و بگویید صبح مینویسم خوابم یادمه!! هرگز نمیتوانید در تعبیر خواب موفق باشید چون اگر هم صبح یادتان باشد به محض اینکه بلند میشوید تا از رخت خواب بیرون بروید، انرژی از ذهن و  مغزتون به سمت اندام های دیگیه بدن حرکت میکنه و خوابتون رو فراموش میکنید!!!!!


پس در نیمه های شب که خواب و بیدار هستید( کار سختی است) خوابتان را یدادداشت کنید

 یا در قابل یک پیام صوتی برای خودتان ذخیره کنید.


قدم اول:

حالا رویاهایتان را نوشته و میخواهید تعبیر کنید،  باید دست به قلم شوید و تمام عناصری که در خواب وجود دارد را بنویسید مثلا خواب میبینید که در استخر شنا میکنید مینویسید استخر،شنا، آب تمیز و.... هر تک عنصری که در خواب بود را مینویسید. 


قدم دوم:

حالا برای هر عنصر ، تعبیری که به ذهنت میرسد را بنویس مثلا نوشته ایی استخر و تعبیری که به یادت میآید به ترتیب این است: آب ، اقیانوس و.....

نکته:

نباید این تداعی ها و تعابیری که از عنصر های خوابتان مینویسیند

 صرفا سلسله وار باشند مثلا ننویسیند که استخر،مایو،عینک،کلاه،پافین...

عناصر استخر رو ننویسیند تعابیری که به ذهن خودتان می رسد را بنویسید.


قدم سوم:

برای هر عنصر، تعبیری که به نظر میرسد یا تداعی که به نظر میرسد را نوشتید و بعد برای هر تداعی به صورت کامل بدون سانسور بنویسید.

مثلا: عنصر استخر که برای من نماد جایگاه آگاهی است چرا که آب نماد آگاهی است ، و من فقط در این استخر کوچک شنا میکردن نشان دهنده آن است که باید ظرف آگاهی ام را گسترش دهم و میتوانم به جای استخر در اقیانوس آگاهی شنا کنم.

 کسی قرار نیست دفتر رویاهای شما را بخواند و شما هم نباید به هیچ احدی نشانش بدهید .

این دفتر در گاو صندوق دل شما باید مخفی بماند تا ناخودآگاه به ارتباط برقرار کردن با شما ادامه دهد.


قدم چهارم:

حالا کاری که باید کنید اینکه عناصر بنویسید و تداعی ها را بدون سانسور نوشته اید تنها کاری که باید انجام بدهین این هست که از بین تداعی هایی که نوشته اید آن تداعی که شهودتان میگوید را بیرون بکشید.

تداعی را انتخاب کنید که در آن جریان انرژی را حس میکنید ..

ضمیر ناخودآگاه داره با شما  حرف می زند...

پس هرچیزی که در خواب میبینید در مورد خود شماست !

اگر  مثلا پدرت را دیدی که در خواب  خیلی زننده با تو حرف میزند ، فردا صبح که بیدار شدی نمیتوانی بگویی چه انسان بدی بود، چون ضمیر ناخودآگاه از تصویر آن شخص استفاده کرده تا رفتارهای خودت را به تو نشان بدهد.

انتخاب  یک تداعی بین تداعی هایی که نوشته اید بسیار مهم است.

پس اولین نکته این شد که هر تصویر ، هر رویا به یک عامل درونی در ما اشاره میکند، اگر خوابتان شبیه خواب های علمی تخیلی هست ، میتوانید به سراغ کهن الگوها بروید و آنجا یک رفتار،یک عادت،یک باور ،یک سایه ویک الگو در ضمیر ناخودآگاه جمعی را کشف کنید..


هررویایی که میبینید فقط در مورد خود شماست مگر اینکه یک خواب شهودی در مورد آینده دیگری باشد.نکته:  

 وقتی که تداعی هایتان را در کنار هم گذاشتید و حالا میخواهید ببینید که کدام یک آن چیزی هست که من باید از آن استفاده کنم ؟ 


دوتا نکته را در نظر بگیرید یک اینکه آن تعبیری را انتخاب کنید  که در آن  یک انرژی حاکم هست و میتوانید حسش کنید .

نکته دوم از شهودتان استفاده کنید وقتی شهود کار کند حتی وقتی ذهن بگوید نه این تعبیر خوابت نیست شهود از درون میگوید چرا تعبیر همین هست و من این مشکل  را دارم که این خواب را دیدم پس باید حلش کنم.


3 نکته مهم در مورد انتخاب تعبیر خواب:

تعبیری رو انتخاب بکنید که قبلا نمیدانستید...

از تعبیرهایی که به شما حس خود پسندی وغرورآمیز میده دوری کنید.

اگر به شما درمورد یک مسئولیت پذیری پیام میدهد ،آن تعبیر را انتخاب کنید چون قطعا ناخودآگاه تمام تلاشش در این هست که ما به صورت یک انسان کامل مسئولیت رسیدن به خواسته ها واهدافمان را بپذیریم.


به قول یونگ ممکن است از یک جنگ جهانی به ما اطلاع داده شود ولی درهرصورت این ما هستیم که با انتخاب آگاهانه روی اینکه وقت بزاریم و خواب هایمان را خودمان تعبیر کنیم میتوانیم به سادگی معنا و آرامش زندگیمان را  عمیق وعمیق تر کنیم.


امیدوارم لذت برده باشید

منتظر خواندن نظرات شما هستم.

دوست دارتان پرین پاک