سرچشمه برکت به صورت ذاتی در ذات و درون همه ی ما وجود دارد، نیازی نیست جایی دیگر دنبال آن بگردیم، تنها کافی ست که ادراک خود را نسبت به دنیای درون و پیرامون خود تغییر دهیم. 

در طی خواندن این مقاله یاد می گیریم چگونه شکرگزاری می تواند زندگی ما را تغییر دهد !                                                                                     

 

شکرگزاری یک جریان دو طرفه ی قدردانی است، بین شکرگزاری شما و جوابی متعالی که دریافت میکنید. 

 ما این گفت وگوی دو طرفه را شروع میکنیم و درک می کنیم که همان گونه که این گفت و گو رشد می‌کند، حس سپاسگزاری ما نیز افزون می‌گردد در نتیجه جذب خواسته های و رسیدن به اهدافمان ساده تر میشود.

ما یاد می گیریم چگونه جریان سپاسگزاری که از قلب ادا می شود و با تمام وجود احساس شکرگزاری به جهان ارسال شود، توسط هستی دریافت می شود و طبق همان قواعد هستی به شکل برکت، آگاهی و نور به ما باز می گردد. 

اگر شکرگزاری را از عمق سکوت و آگاهی درونی مان بیان کنیم، شاهد معجزات بعدی آن هستیم.


 چگونه باطری های شکرگزاری را شارژ کنیم؟

اگر خسته، نگران یا مضطرب باشیم، آنگاه دریچه قلبمان نیز بسته خواهد شد و قادر نخواهیم بود شکرگزاری واقعی را احساس یا بیان کنیم. 

شکرگزاری واقعی از احساس خرسندی، سلامتی و گشوده بودن برای زندگی برمی خیزد.

با شکرگزاری عمیق این انرژی طبیعی بیدار می شود ، ذهن شما یک فرستنده و دریافت کننده انرژی است که در مغز شما غده ی پینه آل نام گرفته است ، این غده وظایف مهم دیگری نیز دارد و یکی از مهترین آنها دریافت و ارسال اطلاعات و انرژی است.

با قلبی که از شکرگزاری شارژ شده باشد، می توانیم دلایل سپاسگزاری را همه جا ببینیم درنتیجه انرژی شکرگزاری را ارسال کنیم و همین انرژی را دریافت کنیم.

وقتی انرژیِ سپاسگزاری خود را به جهان تقدیم کنید، این چرخه به حرکت درآمده و بدون تردید به شما باز خواهد گشت.

به عنوان انسان، می‌توانیم آگاهانه انتخاب کنیم که درون این جریان گام برداریم و زندگی‌مان را غنی‌تر و متعالی تر سازیم.


از این لحظه ، از اینکه شکرگزاری صرفاً در رفتار و نگرش ما باشد فراتر رفته و اجازه می دهیم که شکرگزاری به روشی برای زندگی ما تبدیل شود. 

در گذشته، شاید در لحظات خاص و کمیابی برکت را احساس کرده باشیم، برای پایدار کردنِ این برکت و آگاهی، نیاز داریم که شکرگزاری را به یک عادت ثابت تبدیل کنیم، به طوری که حالت غالب ما در مواجه به شرایط و با دیگران شود. 

 


هنگامی که شکرگزاری به یک رفتار ناخودآگاه و طبیعی برای مواجهه با زندگی و چالش هایش تبدیل می شود، آنگاه دیگر نیازی نیست آن را به خود یادآوری کنیم. شکرگزاری این است که شما چگونه خودتان و احساستان را ابراز می کنید و چه چیزی از جهان دریافت می کنید.

برای شرکت در چالش رایگان شکرگزاری روی > این فرم <  کلیک کنید.


دوست دار و ارادتمند شما ، پرین پاک