زیگموند فروید، استاد و معلم کارل گوستاو یونگ بوده و این دو نفر در مبحث روان شناسی و روانکاوی بسیار و بسیار مفاهیم مهم و تاریخ سازی مطرح کردند و نگاه هایی که وارد روان شناسی کردند یک جهش بسیار بزرگ در تاریخ طرز تفکر انسان در مورد ذهن و ضمیرناخودآگاهش بوده است.

اولین کسی که به ضمیر ناخودآگاه اشاره کرده است ، فروید است.


زیگموند فروید


آنچه در این مقاله و مقاله بعد درموردش صحبت میکنیم ،

آن است که متوجه شویم که خواب چیست،

چطور شکل میگیرد و چطور تعبیر میشود؟


نگاه فروید به رویا و خواب:


از نگاه فروید  4 حالت اصلی برای شکل گیری رویا وجود دارد .

اولین حالت تحریک حسی بیرونی است.

دومین حالت تحریک حسی درونی است.

سومین حالت محرک های جسمانی هستند

و چهارمین حالت محرک های روانی هستند


نکته:

از فروید تا یونگ و پیش تر از آن ، نظرات متفاوتی درمورد این موضوع مطرح شده یعنی تعبیر خواب به بسیار قبل تر بازمیگردد.

نظریات یونگ وفروید تا سال 1900 میلادی بر پایه علم بوده است و قبل از آن هم نظریات کهن و باستانی درمورد رویا و تعبیر رویا وجود داشته است که از معروف ترین آنها میتوان به تعبیر خواب حضرت یوسف اشاره کرد که هم در کتاب اهل عتیق و هم در قرآن به آن اشاره شده است و قطعا همه شما عزیزان شنیده اید هفت گاو چاق و7 گاو لاغر  و غیره...

برگردیم به نگاه فروید به تعبیر خواب: 

تحریک حسی بیرونی یعنی شما خواب هستید و یک صدایی، یک بویی از بیرون یا داخل خانه به مشام تان میرسد ،مثل بوی سوختگی غذا یا...و این باعث میشود که شما در خواب ، رویایی ببینید که در یک آتش سوزی هستید!


تحریک حسی درونی تفکرات و باور های ما هستند ( این نکته خیلی مهم است برای افرادی  که درگیر اسکیزوفرن هستند باید به این موضوع دقت کنند)

درتحریک حسی درونی ما بر این باور هستیم که تفکراتی که همین حالا داریم درحالتی که خواب هستیم تبدیل به تصاویر میشوند یعنی همین تفکراتی که  در حال حاضر الان وقتی که میخوابیم تبدیل به تصویر میشنوند و ما این تصویر ها را تجذبه میکنیم گویی که افکارمان به یک فیلم تبدیل شده باشد!

کسانی که اسکیزوفرن دارند و درگیر این بیماری روان پرشی هستند،  این عزیزان و بزرگواران در زمانی که بیدار هستند نیز افکارشان را به شکل تصویر میبینند به همین دلیل چیزهایی میبینند که وقتی برای بقیه تعریف میکنند دیگران قادر به درک آن نیستند و اغلب به خاطر ذهنیت روان پریشی که دارند،ذهنیت آشفته ای که دارند، معمولا تصاویر خوبی نمیبینند و به همین خاطر اذیت میشوند.

اگر درگیر چنین چالشی هستید یا کسی را میشناسین که درگیر چنین چالشی است

 شما به راحتی میتوانید با پاکسازی ضمیر ناخودآگاه این معضل رو حل کنید.


برای دریافت مینی دوره هدیه شناخت و پاکسازی ضمیرناخودآگاه روی> این فرم <کلیک کنید.


گفتیم که سومین حالت محرک های جسمانی یا ارگانیک هستند مثلا در خواب تشنه هستید یعنی بدنتان تشنه است شما خواب میبیند که در صحرا هستید دارید از تشنگی سراب میبیند یا برعکسش خواب میبیند که گالون گالون آب میخورید اما تشنگیتان رفع نمیشود!!

یک حالت دیگه...

این محرک های جسمی ارگانیک یک کمک مهمی به شما میکنند و آن هم برای کسانی است که شهود فعالی دارند .

بیماری هایی که شما در درونتان دارید را پیش گویی میکند.

یا مثلا  ممکن است چند روز آینده  وارد عادت ماهانه تان شوید، این نوع خواب ها به شما خبر میدهد!

یا مثلا خواب میبیند که از یک غذایی متنفر هستین که این خواب درحال اشاره به یک نقص در سیستم گوارشیتان هست.

کسانی که شهود فعالی دارند این دسته از رویاها برایشان کارساز خواهد بود.

و مورد بعدی سرچشمه های روانی است که شما در زمان بیداری از یک کسی ناراحت ،افسرده ،دلخور یا....

هستین و در خواب آن را  به عنوان یک سرچشمه روانی میبیند که مربوط میشود به حس هایی که دارید.


اینها نظرات علمی بودند که تا سال 1900 وجود داشتند و قبل از آن هم نظرات باستانی و کهنی وجود داشتند که به آن ها اشاره کردم .

 فروید با توجه به این نکاتی که مطرح کرده است و

با توجه به مطرح کردن نظریه ناخودآگاه یک انقلاب در تفکر انسان بوجود آورد!!


ضمیر ناخودآگاه بخش بزرگی از ذهن است که فروید که آن را به یک کوه یخ درآب تشبیه کرده است.

آن نوک کوه یخ که بیرون از آب است ضمیر آگاه است و آن بخش بزرگ که 95 درصد است و زیر آب قرار دارد، ضمیر ناخودآگاه است!!!!فروید میگوید مردم فکر میکنند، تصمیم هایشان را خودشان میگیرند ...

باور هایشان را خودشان انتخاب کرده اند یا گمان می کنند که هرفکری که به ذهنشان میرسد به صورت اختیاری است و تحت کنترل آنهاست ،

اما اینطور نیست با مطرح کردن تئوری نظریه ناخوداگاه فردی این باور هارا به چالش کشید!!


 فروید با یونگ یک تفاوت مهم دارند .

فروید به ضمیر ناخودآگاه فردی اشاره میکند و یونگ علاوه بر آن به  ضمیر ناخودآگاه جمعی توجه دارد.

و بر سر همین موضوع هم این دو نفر راهشان از هم جدا میشود و یونگ پایه گذاری روان شناسی تحلیلی را انجام می دهد به کاملا مسیرش را از فروید جدا میکند !!


باید بدونید که کتاب تفسیر خواب فروید ششصد صفحه است و من فکر میکنم که یکی از کامل ترین کتاب های تعبیر خواب در دسترس است البته اگر نخواهیم که مبحث شهودی رویا ها را در نظر بگیریم و فقط بخواهیم یک نگاه کاملا علمی داشته باشیم!!

همان طور که میدانید قبل از فروید هم تعبیر خواب وجود داشت.

که اولا یکی از آن باورها این بود که کاملا شهودی تعبیر میکردند مثل خواب حضرت یوسف که هفت گاور لاغر ، هفت گاو چاق را میخوردند و...

یا گندم های خراب شده...گندم های تازه....

که تعبیر چنین رویاهایی کاملا به درک و شعور معبر برمیگشت .

یعنی اگر حضرت یوسف بود یک نوعی تعبیر میکرد اگر یک ادم دیگری بود که هیج سوادی نداشت یک جور دیگر تعبیر میکرد.

و دوما ، علاوه بر شهود از نمادگرایی هم استفاده میکردند.

اما از آنجایی که هر نماد برای هرشخص معنی منحصر بفرد دارد این نوع تعبیر خواب قابل اعتماد نیست.

مثلا اسب برای یک سوارکار یک معنی دارد...

برای کسی که کارهای نظامی میکند یک معنی دارد وبرای کشاورز یک معنی دیگر!!

به طور خلاصه  فروید میگوید که هر خوابی نشان دهنده یک میل یا خواسته انجام نشده یا در حال انجام یا سرکوب شده است.

به همین خاطر تمام خواب هایی که میبینیم مهم هستند و زمانی شما میتوانید آنها را تعبیر کنید که پیدا کردن تعبیرشان تلاش کنید.


نکته مهم:

اینکه ما خواب هارا به صورت نمادین میبینم و بیدار میشویم میگویم: عجب خواب عجیب غریبی دیدم!! اونطوری شد اینطوری شد و هیچ سروته ای انگار نداشت به این دلیل است که به زبان استعاره است به  زبانی هست که ضمیر ناخودآگاه شما  دوست دارد از آن طریق با شما حرف بزند.

ناخودآگاه به خودش اجازه نمیدهد که به این ذهن آگاه و کوچک ما یک دفعه حجمه زیادی از اطلاعات را ارسال کند به همین دلیل از زبان استعاره استفاده میکند تا اگر ذهن خودآگاه دوست داشت، توانست و اگر تلاش کرد معنی رویاهاش را متوجه شود.

درغیر اینصورت ضمیر ناخودآگاه به شما کاری ندارد مگر اینکه در حال انجام کاری باشید که به خودتان اسیب بزنید !!.


تفاوت یونگ و فروید:

ببینید عزیزان همان طور که اشاره کردم فروید در مورد رویاها و درمورد خواب دیدن به ضمیر ناخودآگاه اشاره میکد و میگوید تعبیر خواب برمیگردد به گذشته هر انسان و خوابی که میبیند با توجه به نماد هایی که در زندگی اون شخص حاکم اس قابل تعبیر است !


اما یونگ میگوید علاوه بر ضمیر ناخودآگاه فردی یک ضمیر ناخودآگاه جمعی روی ما موثر است که یونگ آنهارا  کهن الگو می نامد!!

کارل گوستاو یونگ

فروید و  یونگ برای مدتی باهم سفر میرفتند و قبل از آشنایی این دو ، فروید اولین باری که کتابش خیلی سروصدا به پا کرد ، یونگ درحال فارغ التحصیلی بود که یک مقاله نوشت و برای فروید ارسال کرد و فروید سریعا احضارش کرد و پس از آن دوستان خوبی برای هم شدند و خواب های یک دیگر را تعبیر می کردند،

کتاب هارا باهم تحلیل می کردند و....

اما از جایی به بعد راهشان ازهم جدا میشود ،در یکی از این سفر ها، یونگ میگوید که فروید یک سری از خواب های من را نتوانست که تعبیر کند، به این خاطر که در خواب های من ضمیر ناخودآگاه جمعی و کهن الگو دیده میشد اما  فروید  اصلا باوری به آن نداشت که بتواند تعبیرشان کند.

فروید بیشتر تجربی و علمی بود و یونگ بیشتر شهودی و باطنی بود .رویاها دوبخش دارند چه در ذهن یونگ وچه در ذهن فروید چه در گذشته وچه در حال..

بخشی که پیدایست وبخشی که پنهانه.

بخشی که پیداست آن تصاویری هستند که میبیند...آن داستانی که در خواب میبینید...و اتفاقاتی که تجربه میکنید...

بخشی که پنهانه محتوا و تعبیر آن تصاویره!

چون ضمیرناخودآگاه و ذهن شما هدفش مراقبت از شماست پس نمیتواند تمام اطلاعاتی که میخواهد به شما انتقال بدهد یک دفعه در یک رویا و کاملا شفاف بگوید چراکه ممکن است ذهنتان آسیب ببیند، پس از طریق استعاره ها، نماد ها و... با شما ارتباط میگیرد.

از زبان استعاره ومثال وداستان استفاده میکنه که به آن سانسور ناخودآگاه گفته می شود.

این سانسور انجام میده تا اگر ذهن آگاه شما (یعنی شما) خواست، خودش آگاهانه برود دنبال تعبیر خوابش و خوابش رو تعبیر کند..
چرا خواب می بینیم؟

ضمیر ناخودآگاه هرلحظه به دنبال ارتباط برقرار کردن با ماست و یکی از این شاهراه های ارتباطی ،رویاهایی هست که ما هرشب میبینیم.

مثلا شما در خواب میبینید که از ارتفاع می افتید..

درخواب میبینید که یک اتفاق بدی همواره تکرار میشود...

یا یک خواب بدی را مدام میبیند ، به شکل های مختلف...

یا خوابی در گذشته برایتان تکرار می شود ......

 ضمیر ناخودآگاهتان نگران شماست و شما درحال انجام یک حرکت بسیار اشتباه هستید که باید تغییر مسیر دهید!

 اگر این ضمیر آگاه اشتباه کند و به سمتی برود که خودش را به تباهی بکشاند، ضمیر ناخودآگاه شروع به نشان دادن رویاهایی تکراری ، عجیب و غریب و مهم میکند.

مثلا شما خواب میبینید که از ارتفاع میفتید...

خواب میبینید که دارید میرید خرید کنید اما یک دفعه دست و پایتان کنده میشود ...

خواب می بینید در میان مردم هستید همه دولا دولا راه می روند و شما هم یک روز در آینه نگاه میکنید و میبینید که دولا دولا راه می روید!


خواب ها عجیب غریب به نظر میآیند اما ضمیر ناخودآگاه با هر ترفندی  به شما این سیگنال رو میدهد که دست بردار!! این کاری که میکنی اصلا درست نیست و این داره به تو آسیب خواهد زد.
اگر به اون کار ادامه بدید چی میشود؟

درگیر یک بیماری میشوید.

در رابطه ای هستی که ناخودآگاه با هزار ترفند به تو زنگ خطر نشان میدهد و میگوید رابطه را تمام کن اما تو رها نمیکنی و بعد از چند سال به بدترین شکل رابطه به پایان میرسد!!

و....

اگر بتوانید با ضمیرناخودآگاهتان ارتباط بگیرید ، ضمیرناخوداگاه شما به هزار یک مدل به شما کمک میکند تا راه درست را از نادرست تشخیص دهید و در مسیر

زندگی تان هوشمند باشید!!


رویا بینی از نظر یونگ نیز 4 حالت ابتدایی را دارد:

محرک های بیرونی...

محرک ها حسی...

امیال های جسمانی وفیزیکی...

و سرچشمه های روانی...

و حالت پنجم که یونگ اضافه کرده است که همان ضمیرناخودآگاه جمعی است.خواسته هایی که به آن ها نرسیدیم و میخواهیم به آنها برسیم یا در فکرش هستیم یا به هر طریقی این خواسته ها هنوز به وجود نیامده اند به شکل رویا در ناخودآگاه تکرار میشوند.

یک سری از رویاها آینده شما ،آینده دیگران ،و آینده جهان را به شما میگوید.

خود یونگ در یک سری از رویاهاش یکی از جنگ های جهانی پیش بینی کرده بود.

یونگ با یک فرد کوهنوردی که اصلا به یونگ و تعبیر خواب اعتقادی نداشت و هروقت یونگ را میدید مسخره اش میکرد و ....دیداد کرد و کوهنورد به یونگ گفت: بیا من یک خوابی دیدم بیا تعبیر کن ببینم چی میگی ...!


یونگ خواب را تعبیر میکند و به او میگوید: دیگه تنهایی کوه نرو لطفا  در چیزهایی که گفتی نشانه های خوبی ندیدم!

کوهنورد میخندد و بی توجه به راهش ادامه می دهد و چهارماه بعد جنازه او در کوه پیدا می شود!

به این ترتیب یک سری از رویاها مربوط به آینده هستند ( که زمانی شما میتوانید به این بخش از رویاها دست پیدا کنید که یا به صورت مادر زاد قادر به دیدنش باشید یا با پاکسازی ضمیرناخودآگاه بتوانید به این قدرت برسید)

زمانی که ضمیر ناخودآگاه متوجه شود شما مراقب خودتان نیستید یک سری تصمیمات میگیره که نه به نفع شماست و نه به نفع نفس تان!!

که این حالت ترمز دستی ناخوداگاه است...

مثلا نشانت میدهد که یک فرد پولداری هستی ولی از مال و اموالت درست استفاده نمیکنی...مال و اموالت از راه خوبی بدست نمی آید پس در خواب میبینی که در یک چشم بهم زدن اموالت درحال سوختن است.

یا فردی هستی که درگیر مسائل جنسی و خود ارضایی هستی و اوضاع تحت کنترلت نیست و شهوتت از کنترلت خارج شده است پس به تو نشان میدهد که در یک سطل بزرگ از کرم و مار گیر کردی و نمیتوانی بیرون بیایی!!


اگر چنین خواب هایی میبینید وقت آن است با خودتان روراست باشید

و به روند و سبک زندگیتان نگاهی دوباره بیاندازید.

همه ما یک زمانی چنین خواب هایی دیدیم و این نشان دهنده این هست که ضمیر ناخودآگاه و درون ما به اندازه بیرون ما و به اندازه سن ما پخته نیست و رشد نکرده .


برای آنکه بدانید:

چگونه خواب هایمان را تعبیر کنیم؟

مقاله بعدی را بخوانید.